Tour Du Lịch Hạ Long Cát Bà 3 Ngày 2 Đêm

Tour Du Lịch Hạ Long Cát Bà 3 Ngày 2 Đêm

Giá : 2.890.000 VNĐ

Khởi hành : Hà Nội

Thời gian : 3 Ngày/2 Đêm

Tour Cát Bà 3 Ngày 2 Đêm Phà Đình Vũ – CBTD04

Tour Cát Bà 3 Ngày 2 Đêm Phà Đình Vũ – CBTD04

Giá : 1.690.000 VNĐ VNĐ

Khởi hành : Hà Nội

Thời gian : 3 Ngày/2 Đêm

Tour Cát Bà 3 Ngày 2 Đêm Phà Tuần Châu – CBTD03

Tour Cát Bà 3 Ngày 2 Đêm Phà Tuần Châu – CBTD03

Giá : 1.750.000 VNĐ

Khởi hành : Hà Nội

Thời gian : 3 Ngày/2 Đêm

Tour Cát Bà 3 Ngày 2 Đêm Tầu Cao Tốc – CBTD02

Tour Cát Bà 3 Ngày 2 Đêm Tầu Cao Tốc – CBTD02

Giá : 1.990.000 VNĐ

Khởi hành : Hà Nội

Thời gian : 3 Ngày/2 Đêm

Tour Đảo Cát Bà 4 Ngày 3 Đêm

Tour Đảo Cát Bà 4 Ngày 3 Đêm

Giá : Liên hệ VNĐ

Khởi hành : Hà Nội

Thời gian : 4 Ngày/3 Đêm

Hạ Long – Đảo Cát Bà – Đảo Tuần Châu 4 Ngày 3 Đêm

Hạ Long – Đảo Cát Bà – Đảo Tuần Châu 4 Ngày 3 Đêm

Giá : 3.250.000 VNĐ

Khởi hành : Hà Nội

Thời gian : 4 Ngày/3 Đêm

Hà Nội – Đảo Cát Bà 3 Ngày 2 Đêm

Hà Nội – Đảo Cát Bà 3 Ngày 2 Đêm

Giá : 2.050.000 VNĐ

Khởi hành : Hà Nội

Thời gian : 3 Ngày/2 Đêm

Hạ Long Cát Bà 2 Ngày 1 Đêm Trên Đảo

Hạ Long Cát Bà 2 Ngày 1 Đêm Trên Đảo

Giá : 1.470.000 VNĐ

Khởi hành : Hà Nội

Thời gian : 2 Ngày/1 Đêm

Hạ Long Cát Bà 3 Ngày (2 đêm ngủ khách sạn)

Hạ Long Cát Bà 3 Ngày (2 đêm ngủ khách sạn)

Giá : 2.650.000 VNĐ

Khởi hành : Hà Nội

Thời gian : 3 Ngày/2 Đêm

Hạ Long Cát Bà 3 Ngày (1 đêm ngủ du thuyền + 1 đêm trên đảo Cát Bà)

Hạ Long Cát Bà 3 Ngày (1 đêm ngủ du thuyền + 1 đêm trên đảo Cát Bà)

Giá : 3.050.000 VNĐ

Khởi hành : Hà Nội

Thời gian : 3 Ngày/2 Đêm