Hà Nội – Đảo ngọc Cát Bà

Hà Nội – Đảo ngọc Cát Bà

Giá : 1.985.000 VNĐ VNĐ

Khởi hành : Hà Nội

Thời gian : 3 Ngày/2 Đêm

Hà Nội – Hạ Long – Cát Bà (nghỉ 2 đêm tại Cát Bà)

Hà Nội – Hạ Long – Cát Bà (nghỉ 2 đêm tại Cát Bà)

Giá : 2.090.000 VNĐ

Khởi hành : Hà Nội

Thời gian : 3 Ngày/2 Đêm

Hà Nội – Hạ Long – Cát Bà ( 1 đêm KS Cát Bà – 1 đêm ngủ KS Hạ Long)

Hà Nội – Hạ Long – Cát Bà ( 1 đêm KS Cát Bà – 1 đêm ngủ KS Hạ Long)

Giá : 3.360.000 VNĐ VNĐ

Khởi hành : Hà Nội

Thời gian : 3 Ngày/2 Đêm

HÀ NỘI – CÁT BÀ 4 NGÀY 3 ĐÊM BẰNG TÀU CAO TỐC (GALA DINNER)

HÀ NỘI – CÁT BÀ 4 NGÀY 3 ĐÊM BẰNG TÀU CAO TỐC (GALA DINNER)

Giá : Chỉ từ 2.300.000 VNĐ VNĐ

Khởi hành : Hà Nội

Thời gian : 4 Ngày/3 Đêm

Du lịch Cát Bà 30/4 – 1/5 Hà Nội – Bến Bính – Cát Bà

Du lịch Cát Bà 30/4 – 1/5 Hà Nội – Bến Bính – Cát Bà

Giá : 2.590.000 VNĐ

Khởi hành : Hà Nội

Thời gian : 3 Ngày/2 Đêm

Du lịch Cát Bà – Vịnh Lan Hạ (2 ngày – 1 đêm ngủ tàu)

Du lịch Cát Bà – Vịnh Lan Hạ (2 ngày – 1 đêm ngủ tàu)

Giá : Liên hệ VNĐ

Khởi hành : Hà Nội

Thời gian : 2 Ngày/1 Đêm

Cát Bà 3 ngày 2 đêm (ngủ tầu + ngủ khách sạn)

Cát Bà 3 ngày 2 đêm (ngủ tầu + ngủ khách sạn)

Giá : 3.700.000 VNĐ

Khởi hành : Hà Nội

Thời gian : 3 Ngày/2 Đêm

Hà Nội – Cát Bà – Hà Nội (4 ngày 3 đêm) qua phà Tuần Châu

Hà Nội – Cát Bà – Hà Nội (4 ngày 3 đêm) qua phà Tuần Châu

Giá : Liên hệ VNĐ

Khởi hành : Hà Nội

Thời gian : 4 Ngày/3 Đêm

Hà Nội – Cát Bà – Hà Nội (3 ngày 2 đêm – du lịch biển nghỉ dưỡng)

Hà Nội – Cát Bà – Hà Nội (3 ngày 2 đêm – du lịch biển nghỉ dưỡng)

Giá : 3.150.000 VNĐ

Khởi hành : Hà Nội

Thời gian : 3 Ngày/2 Đêm

Tour Du Lịch Cát Bà (3 ngày 2 đêm qua Phà Đình Vũ)

Tour Du Lịch Cát Bà (3 ngày 2 đêm qua Phà Đình Vũ)

Giá : 1.790.000 VNĐ VNĐ

Khởi hành : Hà Nội

Thời gian : 3 Ngày/2 Đêm

Tour Du Lịch Cát Bà (3 ngày 2 đêm qua Phà Tuần Châu)

Tour Du Lịch Cát Bà (3 ngày 2 đêm qua Phà Tuần Châu)

Giá : 1.850.000 VNĐ

Khởi hành : Hà Nội

Thời gian : 3 Ngày/2 Đêm

Tour Du Lịch Cát Bà (3 ngày 2 đêm bằng Tầu Cao Tốc)

Tour Du Lịch Cát Bà (3 ngày 2 đêm bằng Tầu Cao Tốc)

Giá : 2.295.000 VNĐ

Khởi hành : Hà Nội

Thời gian : 3 Ngày/2 Đêm

Du lịch Cát Bà: Hà Nội – Đảo Cát Bà – Hà Nội 4 Ngày

Du lịch Cát Bà: Hà Nội – Đảo Cát Bà – Hà Nội 4 Ngày

Giá : Liên hệ VNĐ

Khởi hành : Hà Nội

Thời gian : 4 Ngày/3 Đêm

Du lịch Vịnh Hạ Long – Đảo Cát Bà – Đảo Tuần Châu 4 ngày

Du lịch Vịnh Hạ Long – Đảo Cát Bà – Đảo Tuần Châu 4 ngày

Giá : 4.000.000 VNĐ

Khởi hành : Hà Nội

Thời gian : 4 Ngày/3 Đêm

Du lịch Cát Bà: Hà Nội – Đảo Cát Bà – Hà Nội 3 Ngày

Du lịch Cát Bà: Hà Nội – Đảo Cát Bà – Hà Nội 3 Ngày

Giá : 2.380.000 VNĐ

Khởi hành : Hà Nội

Thời gian : 3 Ngày/2 Đêm

Du lịch Hạ Long – Đảo Cát Bà 2 Ngày 1 đêm

Du lịch Hạ Long – Đảo Cát Bà 2 Ngày 1 đêm

Giá : 1.460.000 VNĐ

Khởi hành : Hà Nội

Thời gian : 2 Ngày/1 Đêm