Khách sạn Cat Ba Fantasea Queen

Khách sạn Cat Ba Fantasea Queen

Star:

Địa chỉ : 180 Núi Ngọc, Biển Thị Trấn Cát Bà, đảo Cát...

Giá : VNĐ

Khách sạn Đức Tuấn

Khách sạn Đức Tuấn

Star:

Địa chỉ : 210 Đường 1 / 4 , Biển Thị Trấn Cát Bà, đảo...

Giá : VNĐ

Khách sạn Hướng Dương I Cát Bà

Khách sạn Hướng Dương I Cát Bà

Star:

Địa chỉ : Khu IV, Hai Phong city, Biển Thị Trấn Cát Bà,...

Giá : VNĐ

Khách sạn Mỹ Ngọc

Khách sạn Mỹ Ngọc

Star:

Địa chỉ : Số nhà 212, Đường 1-4, Biển Thị Trấn Cát Bà,...

Giá : Từ 600.000 VNĐ VNĐ

Khách sạn Hoàng Ngọc Cát Bà

Khách sạn Hoàng Ngọc Cát Bà

Star:

Địa chỉ : Số 245, Đường 1/4, Biển Thị Trấn Cát Bà,...

Giá : VNĐ

Cat Ba Island Resort & Spa

Cat Ba Island Resort & Spa

Star:

Địa chỉ : Cát Cò 1, Đảo Cát Bà, Huyện Cát Hải, Biển...

Giá : VNĐ

Khách sạn Ngọc Hoa

Khách sạn Ngọc Hoa

Star:

Địa chỉ : Số 211, Đường 1-4, Biển Thị Trấn Cát Bà,...

Giá : VNĐ

Khách sạn Trà My

Khách sạn Trà My

Star:

Địa chỉ : Cảng Cá, Biển Thị Trấn Cát Bà, đảo Cát Bà,...

Giá : VNĐ

Khách sạn Hùng Long Harbour

Khách sạn Hùng Long Harbour

Star:

Địa chỉ : 268, Đường 1 tháng 4, Biển Thị Trấn Cát Bà,...

Giá : Từ 1.150.000 VNĐ VNĐ

Khách sạn Giếng Ngọc

Khách sạn Giếng Ngọc

Star:

Địa chỉ : Cảng Cá, Biển Thị Trấn Cát Bà, đảo Cát Bà,...

Giá : VNĐ

Khách sạn Holiday View Cát Bà

Khách sạn Holiday View Cát Bà

Star:

Địa chỉ : Đường 1/4, Đảo Cát Bà, Huyện Cát Hải, Biển...

Giá : VNĐ